Kuraattori

Osakunnan kuraattorina vuosina 2022–2023 toimii Johanna Salkunen. Kuraattori johtaa osakunnan toimintaa ja toimii osakuntaneuvoston puheenjohtajana. Kuraattori kehittää osakunnan toimintaa ja suhteita osakunnan viiteryhmiin pitkällä aikavälillä.

Virkansa puolesta kuraattori toimii osakunnan edustajana osakuntaan läheisesti sidoksissa olevien yhteisöjen luottamuselimissä kuten Savolaisten Ylioppilaiden Säätiön ja Savolaiset Seniorit r.y.:n hallituksissa sekä Suomen Kulttuurirahaston alaisen Eero Hämäläisen rahaston hoitokunnassa.

Kuraattori edustaa osakuntaa erilaisissa tilaisuuksissa ja huolehtii mm. osakunnan suhteista yliopistoon, kotimaakuntaan, ylioppilaskuntaan, toisiin osakuntiin, ulkomaisiin ystävyysjärjestöihin sekä muihin ylioppilasjärjestöihin.

Osakunnassa kuraattorin tehtävänä on valvoa virkailijoiden toimintaa ja tukea ja neuvoa heitä viranhoidossaan yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Kuraattori toimii virkansa puolesta myös eräiden osakunnan toimikuntien, kuten esim. asuntolatoimikunnan, kurinpitolautakunnan sekä kunniamerkki- ja palkintolautakunnan puheenjohtajana. Osakunnan sääntöjen mukaan kuraattori päättää tietyissä tapauksissa osakunnan värien eli osakuntanauhan ja pienoismerkin kantamisoikeudesta ja käytöstä.