Huoneisto-ohjesääntö

1 § Osakuntahuoneistolla tarkoitetaan sitä huoneistoa, jossa Savolainen osakunta toimii vakituisesti.

2 § Osakuntahuoneistoa käytettäessä on aina oltava paikalla kulkuoikeudellinen henkilö. Kulkuoikeudella tarkoitetaan mukana olevaa kulkuavainta, jolla tiloihin pääsee sisään kyseisenä ajankohtana. Jokainen kulkuoikeudellinen vastaa vastuullaan olevien henkilöiden toiminnasta sekä omasta toiminnastaan.

3 § Osakunnan vieraiksi kutsuttavista yhteisöistä päättää osakuntaneuvosto.

4 § Osakunnan jäsenillä on mahdollisuus saada päiväavain osakuntahuoneistoon. Avaimen myöntää osakunnan toiminnanjohtaja. Osakuntaneuvosto myöntää kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan tiloihin myös ympärivuorokautisia avaimia. Toiminnanjohtaja voi harkintansa mukaan myöntää toistaispäätöksellään osakuntahuoneiston avaimia myös osakunnan entisille jäsenille. Toiminnanjohtaja voi myöntää avaimen tilapäisesti myös muille tilankäyttäjille.

5 § Virkailija-avaimeen ovat oikeutettuja osakunnan virkailijat.

Äänilaitevaraston avaimeen ovat oikeutettuja osakunnan musiikkimestarit.

Osakunnan yleisavaimeen ovat oikeutettuja kuraattori, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja, isäntä ja emäntä.

6 § Osakunnan isännällä, emännällä, toiminnanjohtajalla ja kuraattorilla sekä tilaisuuden järjestäjällä ja valvojalla on oikeus takavarikoida huoneiston avain. Takavarikoitu avain on toimitettava toiminnanjohtajalle. Kadonneista avaimista tulee välittömästi ilmoittaa avainrekisterin ylläpitäjälle.

7 § Tilojenkäyttöä koordinoidaan ylläpitämällä tilakalenteria yhdessä muiden tiloja käyttävien järjestöjen kanssa. Kalenterista tulee ilmetä kaikki tiloissa järjestettävät tapahtumat. Savolainen osakunta osallistuu tilakomiteana toimivan yhteistyöelimen toimintaan.

8 § Osakuntahuoneiston käyttäjä on velvollinen korvaamaan osakunnalle ne vahingot, jotka hän on aiheuttanut huoneistolle tai irtaimistolle.

9 § Osakunnan kokous on hyväksynyt tämän ohjesäännön 3. päivänä joulukuuta 2018. Tämä ohjesääntö sekä Varsinaissuomalaisen osakunnan ja Savolaisen osakunnan yhteinen huoneisto-ohjesääntö on asetettava näkyvälle paikalle osakuntahuoneistoon.