Huoneisto-ohjesääntö

1 § Osakuntahuoneistolla tarkoitetaan sitä huoneistoa, jossa Savolainen osakunta toimii vakituisesti.

2 § Osakuntahuoneistoa käytettäessä on aina oltava paikalla kulkuoikeudellinen henkilö. Kulkuoikeudella tarkoitetaan mukana olevaa kulkuavainta, jolla tiloihin pääsee sisään kyseisenä ajankohtana. Jokainen kulkuoikeudellinen vastaa vastuullaan olevien henkilöiden toiminnasta sekä omasta toiminnastaan.

3 § Osakunnan vieraiksi kutsuttavista yhteisöistä päättää osakuntaneuvosto.

4 § Osakunnan jäsenillä on mahdollisuus saada päiväavain osakuntahuoneistoon. Avaimen myöntää osakunnan toiminnanjohtaja. Osakuntaneuvosto myöntää kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan tiloihin myös ympärivuorokautisia avaimia. Toiminnanjohtaja voi harkintansa mukaan myöntää toistaispäätöksellään osakuntahuoneiston avaimia myös osakunnan entisille jäsenille. Toiminnanjohtaja voi myöntää avaimen tilapäisesti myös muille tilankäyttäjille.

5 § Virkailija-avaimeen ovat oikeutettuja osakunnan virkailijat.

Äänilaitevaraston avaimeen ovat oikeutettuja osakunnan musiikkimestarit.

Osakunnan yleisavaimeen ovat oikeutettuja kuraattori, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja, isäntä ja emäntä.

6 § Osakunnan isännällä, emännällä, toiminnanjohtajalla ja kuraattorilla sekä tilaisuuden järjestäjällä ja valvojalla on oikeus takavarikoida huoneiston avain. Takavarikoitu avain on toimitettava toiminnanjohtajalle. Kadonneista avaimista tulee välittömästi ilmoittaa avainrekisterin ylläpitäjälle.

7 § Tilojenkäyttöä koordinoidaan ylläpitämällä tilakalenteria yhdessä muiden tiloja käyttävien järjestöjen kanssa. Kalenterista tulee ilmetä kaikki tiloissa järjestettävät tapahtumat. Savolainen osakunta osallistuu tilakomiteana toimivan yhteistyöelimen toimintaan.

8 § Osakuntahuoneiston käyttäjä on velvollinen korvaamaan osakunnalle ne vahingot, jotka hän on aiheuttanut huoneistolle tai irtaimistolle.

9 § Osakunnan kokous on hyväksynyt tämän ohjesäännön 3. päivänä joulukuuta 2018. Tämä ohjesääntö sekä Varsinaissuomalaisen osakunnan ja Savolaisen osakunnan yhteinen huoneisto-ohjesääntö on asetettava näkyvälle paikalle osakuntahuoneistoon.

 

Varsinaissuomalaisen osakunnan ja Savolaisen osakunnan yhteinen
huoneisto-ohjesääntö

1 § Osakuntahuoneistolla tarkoitetaan sitä tilaa, jossa Varsinaissuomalainen osakunta (VSO) ja Savolainen osakunta (SavO) toimivat vakituisesti.

2 § Osakuntahuoneisto on tarkoitettu osakuntien ja niiden kerhojen toiminnan ja tilaisuuksien järjestämiseen. Tilojen käytöstä sovitaan osakuntien kesken tarpeen mukaan. Osakuntahuoneisto on lukukausien aikana joka päivä avoin osakunnan jäsenille, kunhan tiloissa tapahtuvien tapahtumien järjestäminen ei häiriinny tai jollei erikseen mainitusta syystä muuta ilmoiteta.

Huoneisto voidaan luovuttaa sopimuksella määräajaksi myös osakuntatoiminnan ulkopuoliseen käyttöön. Tällöin tilaisuudesta on tiedotettava osakuntalaisille ja sille on tarvittaessa määrättävä osakuntaa edustava valvoja. Tilojen luovuttamisesta päättävät yhdessä VSO:n isäntä kuraattorin antamien ohjeiden mukaan ja SavOn toiminnanjohtaja.

3 § Osakuntahuoneistossa oleskeluun ovat oikeutettuja osakuntien jäsenet, VSO:n seniorit ja SavOn entiset jäsenet. Heillä on myös oikeus tuoda omalla vastuullaan huoneistoon vieraitaan, ei kuitenkaan vastoin kuraattorin tai isännän nimenomaista kieltoa. Osakunnalla oleskelevan tulee pyydettäessä todistaa oikeutensa olla tiloissa osakuntatarran,  avaimen tai muun osakunnan hyväksymän todistuksen avulla.

4 § Kukin osakunta myöntää osakuntahuoneiston avaimia omien päätöstensä mukaisesti. Avainten haltijoista ja heidän maksamistaan avainpanteista pidetään rekisteriä.

5 § Jokainen huoneiston käyttäjä on velvollinen noudattamaan hyvää järjestystä ja siisteyttä. Vioista on ilmoitettava viipymättä osakuntien isännille. Huoneistosta poistuttaessa on huolehdittava, että tiloihin ei jää asiattomia henkilöitä ja että valot sammutetaan, ikkunat suljetaan ja ovet lukitaan asianmukaisesti.

Henkilökohtaisten tavaroiden pidempiaikainen säilyttäminen osakuntahuoneistossa on sallittu vain osakuntien isäntien luvalla ja heidän osoittamassaan paikassa. Osakunnat eivät vastaa huoneistossa säilytetyistä tavaroista.

Osakuntahuoneiston käytössä on otettava huomioon ympäristönäkökohdat ja kestävän kehityksen periaatteet. Omaisuusvahinkoa tai epäsiisteyttä aiheuttanut henkilö on velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen.

6 § Kirjojen tai muun osakunnan omaisuuden poisvieminen osakuntahuoneistosta on ehdottomasti kielletty ilman kuraattorin tai taloudenhoitajan lupaa. Tavaroiden lainaamiseen voivat lisäksi antaa luvan emännät, isännät ja toiminnanjohtajat.

7 § Järjestyksenpidosta osakuntahuoneistossa vastaa ensisijaisesti osakunnan tapahtuman järjestäjä. Häiriötä aiheuttava henkilö voidaan poistaa osakuntahuoneistosta.

Osakuntahuoneiston avaimen voivat takavarikoida osakuntien kuraattorit, SavOn toiminnanjohtaja ja VSO:n taloudenhoitaja. Avain on toimitettava SavOn toiminnanjohtajalle tai VSO:n taloudenhoitajalle. Muilta osin kurinpidosta pätee se, mitä osakuntien säännöissä ja ohjesäännöissä määrätään.

8 § Muutokset tähän ohjesääntöön on tehtävä molempien osakuntien kokouksissa kunkin osakunnan sääntöjen edellyttämällä tavalla.